Rekvalifikacny-KOMINARclenskéSnem-2015 Rokovanie-NRSR