Kontakty


Na tejto stránke nás môžete kontaktovať pomocou formulára, alebo na mailovej adrese .

Kontaktný formulárCech kachliarov a krbárov Slovenskej republiky
Mickiewiczova 4
811 07
IČO: 30795664
Bratislava

Cech zaregistrovaný na Ministerstve vnútra pod č. OVV/2-20/92-165.
prevádzka Račianska 71, Bratislava
tel: 02-52926049
mobil predseda: 0903-44 22 11