O cechu

Cech kachliarov a krbárov Slovenskej republiky vznikol 13.07. 2004 a bol  zaregistrovaný Ministerstvom vnútra v Bratislave. Náš cech je považovaný za  jednu z najstabilnejších organizácií, ktorá sa dlhodobo nemení personálne ani po technickej stránke tohto odboru. Ťažiskom pôsobenia cechu  je preberanie tradícií a dlhoročná skúsenosť jeho členov. Cech je dobrovoľnou organizáciou, do ktorej môže vstúpiť fyzická osoba alebo firma, ktorá:

 1. pracuje či podniká v profesiách uvádzaných na úvodnej stránke,
 2. má záujem pracovať či podnikať v profesiách uvádzaných na úvodnej stránke (v tom prípade sme schopní zaučiť vo vybranej profesii),
 3. pracovala či podnikala v uvádzaných profesiách (týkajúce sa napr. aj dôchodcov – seniorov kachliarov, ktorí z určitých dôvodov už nepracujú alebo im to zdravotný stav nedovoľuje a pod.),
 4. má podobnú štruktúru či súvislosť s uvedenými profesiami (kominári, podnikatelia, obchodníci s uvedeným tovarom, sponzori, poisťovne…) alebo i iní, ktorí napomáhajú tomuto združeniu,
 5. cech môže odmietnuť prijatie alebo ukončiť členstvo osobe, ktorá sa neriadi zásadami stanov cechu, vykonáva nesprávne dlhší čas činnosť vo svojom odbore, poškodzuje záujmy cechu či jeho členov, vytvára nekalú konkurenciu a podobne.

Cech chce hlavne združovať a rozširovať rady kvalifikovaných kachliarov a krbárov, ktorí vedia robiť vo svojom remesle alebo sa naučia uvedenej profesii.

Cech spolupracuje so školiacim zariadením, usporadúva kurzy a rekvalifikačné kurzy na výučbu tohto remesla.

Cech kachliarov a krbárov spolupracuje s inštitúciami :

 • Hasičský zbor,
 • Kominárstvo
 • Živnostenská komora
 • Živnostenké úrady
 • Ministerstvá
 • Súdni znalci
 • Poisťovne – poistenie pred požiarom, poškodenia veci z nedbanlivosti a pod.
 • Právnik
 • SÚTN – Slovenský ústav technickej normy (návrhy noriem)
 • Ministerstvo školstva – kurzy pre kachliarov, pomoc v praxi školám, ktoré vyučujú kachliarske remeslo a niekedy majú problémy s praxou pre žiakov
 • Iné úrady

Tieto organizácie či súkromné osoby pomáhajú pri technických i právnych otázkach a ich pomoc môže využiť každý člen cechu.

Cech členom chce napomáhať v oblasti:

 • poradenstva v odbornej a technickej oblasti (klasická technológia i moderná technológia, konzultačné služby),
 • poradenstva v právnej oblasti,
 • pri zaškolení, vyučení v odbore kachliar a krbár
 • chráni členov pred nekalou konkurenciou.
 • výučby tradičného remesla kachliar, čiže ťažšieho opracovávania kachlíc (chceme pripomenúť porekadlo : „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“)
 • zdokonaľovania vo výučbe rekonštrukcií pecí, krbov, šporákov. (Starú pec je potrebné takmer vždy celú rozobrať, vyčistiť a znovu postaviť. Je to namáhavá a málo platená práca.)
 • cech bude podporovať hlavne cenovo dostupné materiály zo Slovenska a Česka, kde k týmto materiálom a prácam máme najbližšie. Tým sa umožní zhotovenie pecí a kozubov za dostupné ceny i pre tých ľudí, ktorí chcú investovať do týchto vykurovacích zariadení nižšie financie.
 • cech nebude podporovať materiály iných firiem, ktoré ovplyvňujú pec i z hľadiska technického. V poslednom čase sa napríklad využíva vymazávanie pecí, či kachlíc drahého šamotu zo zahraničia. Je pravda, že tento šamot je silný, ale na druhej strane aj drahý. Navyše už do budúcna neexistuje možnosť rozobratia uvedenej pece či oprava alebo rekonštrukcia, a pri nesprávnej technológii pri týchto drahých materiálov môže dôjsť až k poškodeniu celého vykurovacieho zariadenia, čo sa stalo už nejeden krát. Presadzujú ich  niektorí predajcovia, ktorí chcú mať zisk. Takéto neodôvodnene drahé diela neposkytujú za prehnanú cenu primeranú kvalitu. Väčšina nových kachliarov toto remeslo v minulosti nerobila alebo má málo skúseností a tým vzniká v ich názoroch dezorientácia. Keď sa opýtate týchto predajcov, či vedia robiť s klasickou ílovitou hlinou miešanou v určitom pomere s pieskom, alebo či vedie rekonštruovať pec, tak vysvitne, že o tomto nemajú ani potuchy. A pritom “klasická technológia našich otcov” má opodstatnenosť a je odskúšaná dlhými rokmi, ich pece vydržali prevádzku aj 50 rokov. A preto nemožno veriť tomu, že za posledné 3 roky sa vystriedajú predajcami tovar, ktorý nazývajú “vložka prvej revolučnej generácie” o rok je to vložka u druhej revolučnej generácie, tretej, a pri štvrtej zistíme, že to je stále to isté, len drahšie a neopodstatnené. Ale bohužiaľ, je to tak…Niekedy je viac “menej”…