Snem 2013

Dobrý deň vážení členovia, partnerskí členovia, priatelia.

Stručná správa o sneme, ktorý sa konal dňa 15/16/17 marca, 2013, a na konci zopár fotografií zo snemu a program.

– Snem sa konal piatok/sobota/nedeľa.
– Počet prítomných bolo 132, vrátane prednášajúcich (tento počet prítomných nebol vždy v jeden deň rovnaký, nakoľko snem bol 3-denný, niektorí z dôvodu kalamity museli prísť na ďalší deň, alebo z určitých dôvodov prišli len na jeden deň, ktorý im pasoval najlepšie).
– Dovolili sme si pozvať i niektorých členov z ostatných kachliarskych cechov, ktorých sme si vytipovali, a za čo im ďakujeme. Ďakujeme špeciálne Ing. Dr. Bartošovi, ktorý okrem návštevy aj vystúpil so zaujímavou témou, ktorá sa páčila členom a tiež podporil členov v určitých veciach.

Kladné priority:
a) nadviazanie spolupráce, alebo bližšia spolupráca s úradmi, ktoré sú nám ochotné pomôcť v tomto remesle, či už z oblasti zákonov, legislatívy a inej podpory (Ministerstvo vnútra, odbor živnostenský, v zastúpení bol prítomný riaditeľ Ing. Ján Dutko, Slovenská živnostenská komora, v zastúpení bol predseda SŽK KZ Žilina Ing. Pavol Višňovský, Slovenský živnostenský zväz, v zastúpení viceprezident SŽZ Ing. Ján Kahan, Vidiecky parlament, v zastúpení predsedníčka Mária Behanovská).
b) Školenie “kominár”. Ďakujeme za preklad fa ZOP p. Longauerovi.
c) Záujem partnerských členov z Poľska učiť sa v našom cechu na remeslo KACHLIAR (6 osôb sa už prihlásilo priamo na sneme).
d) Nadviazanie spolupráce v ČR, kde sa bude akreditačnými kurzami vyučovať toto remeslo od mája 2013 v Českej republike. Už boli rokovanie na Ministerstve školstva v Prahe.
e) Nadviazanie spolupráce s novými obchodnými partnermi/ partnerskí členovia.
f) Nadviazanie spolupráce so súdnym znalcom obor KACHLIAR z Českej republiky (v zastúpení bol pán Vladimír Konečný).
g) Nadviazanie spolupráce s poľskou akreditačnou organizáciou, ktorá poriada kurzy schválené s Ministerstvom školstva Poľskej republiky.
h) Výstava INCHEBA Pamiatky. Boli sme pozvaní do odborného sprievodného program a tiež predvádzať stavbu tohto tradičného remesla (v zastúpení bol Ing. Ľubomír Kopecký), 11. apríla, 13.00 – 14.00 CECH KACHLIAROV, KRBÁROV SR • Prednáška o histórií pecí a krbov a tým i nadviazanie s vystúpením o tomto programe v tých dňoch v Teleráne TV Markíza. Pozvánka – program je v prílohe.
i) Prezentácia v Poľsku cez časopis SWIAT KOMINKOW.

Záporné priority:
Zatiaľ nevieme…

Ďakujeme Vám za účasť, a tým i podporu pre náš cech.

 

Krátka prestávka s diskusiou1

Jozef Bitala, a prednášajúci Ing. Pavol Višňovský, Slovenská živnostenská komora2

firma CEBUD, výrobca – pecové ťahové systémy, Poľskosnem 2013 32

ZOP Chynorany, materiály pre kachliarovsnem 2013 31

Výstava kachliarskych materiálov, terasa hotel Slovan, Žilinasnem 2013 30

Výstava kachliarskych materiálov, vedľa terasy hotel Slovan, Žilinasnem 2013 29

Výstavasnem 2013 28

Výstavasnem 2013 27

Prednášajúci Ing. Pavlík, SoftConsult kresliaci program pre kachliarovsnem 2013 26

Schôdza Snem 2013snem 2013 25

Mgr. Ing. Jerzy Szatan, súdny znalec kominárov, Poľsko9

prednášajúca, p. Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku, remeslásnem 2013 24

Odpočinok, večer pri hudbesnem 2013 22

prednášajúci Ing. Dr. Gašpar Bartoš, vysvetľuje nevhodnosť EU normy 15544 a vzťahy medzi kachliarskou spoločnosťousnem 2013 09

…pokračovanie…snem 2013 08

prednášajúci Jozef Bitala dopĺňa a potvrdzuje v podobnom duchu slová Ing. Dr. Gašpara Bartošasnem 2013 07

Dr. Róbert Finta vysvetľuje vzťahy medzi kachliarmi, a poukazuje na nevhodnosť lobistických skupínsnem 2013 06

Účastníci snemu 2013snem 2013 05

p. Vladimír Konečný, Melč Opava, súdny znalec v obore KAMNÁŘSTVÍ poukázal na prípady v znalectve, a tiež aj “nebezpečné” znalecké posudky iných znalcov, ktoré likvidujú kachliarovsnem 2013 04

…počúvajúci…snem 2013 03

Ing. Ján Dutko, Ministerstvo vnútra, odbor živnostenský prednesenie: živnostenské zákony, legislatíva, a podpora v náš cech pri zadávaní rôznych pripomienok, či návrhov, aby vznikla rovnováha na Slovensku, kde sme na sneme priamo oboznámili, kde sú problémy, čo treba riešiť.snem 2013 02

prednášajúci Ing. Ján Kahan, Slovenský živnostenský zväz, vyjadril údiv v aktivitách nášho cechu, z čoho vraj bol milo prekvapený a tiež tým vyjadril podporu a spoluprácu s naším cechom.snem 2013 01