Snem 2016

Vážení členovia cechu, priatelia,

V zmysle záverov z XIII. Valného zhromaždenia Cechu kachliarov a krbárov SR (ďalej len VZ) konaného 12-13-14. februára 2016 Vám zasielame prijaté závery:

Počet pozvaných členov: 119

Počet prítomných členov: 98 t. j. 82,35 %

Správa o činnosti Cechu kachliarov a krbárov SR

 

 • Informácia v členskej základni (prijatie nových členov)
 • Odovzdanie legitimácií pre kachliarov a kominárov, zhodnotenie aktivít cechu za rok, pripravované aktivity
 • Vzťahy medzi cechmi združujúcich podnikateľov v remesle KACHLIAR
 • Vzdelávacie aktivity Cechu kachliarov a krbárov SR pre svojich členov (informácia o akreditovanom vzdelávacom programe „kachliar“ schváleného MŠ SR, dňa 14. decembra 2015)

VZ za sa zúčastnili ako hostia :

 • Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra, Bratislava, téma: Legislatívne zmeny na úseku živnostenského podnikania v náväznosti na Národnú sústavu kvalifikácií
 • Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu, Bratislava, téma: Podnikateľské prostredie, problémy v podnikateľských sférach
 • Daniela Jaslovská, predsedníčka – Slovenská živnostenská komora, Bratislava, téma: Skúšky odbornej spôsobilosti kachliar/ kominár
 • ČSTZ/ ČR, Praha, Ing. Miroslav  Burišin, téma: „Jaké úkony vyžadují evropské předpisy na odvodech spalin a proč české předpisy chtějí víc?“
 • Patentový úrad, Ing. Lucia Bocková, Banská Bystrica, téma: Ako vynikať pred konkurenciou, patent na firmu, logo, alebo výrobky
 • PRACOWNIA ZDUNSKO-CERAMICZNA, MACIEJ BURDZY/PL, téme: Informácie o jednej z najstarších kachliarní, ktorej korene sú od roku 1858. Ukážky ich tradičných výrobkov, ktoré získavajú stále väčšiu obľubu

V rámci diskusie prebehlo:

 • Prečo KKS Nitra (s nimi späté i iné organizácie) sa snažia zabraňovať rekvalifikačným kurzom „Kominár“, ktoré usporiadava náš cech?
 • Prečo v našom cechu existujú „aj takí“ ktorí predávajú informácie konkurenčným stranám, ktorí toto využívajú vo svoj prospech a potom následne voči nášmu cechu?
 • Prečo by kachliari nemohli mať plnohodnotné právomoci na odovzdanie „komplet“ svojho diela, tj. s konečným výstupom pre kolaudáciu, s „revíziou“, čo doteraz vykonávajú iné osoby, ktoré niekedy uvedené dielo riadne nepoznajú, alebo respektíve komplikujú tento akt „kladne“ vykonať niekedy len z hľadiska konkurencie, alebo z neznalosti?
 • Bolo vyhlásené „Vyhlásenie“ pre SOŠ Nitra

Školenie, odborné témy:

 • René Krivošík, Ing. Valér Fabčin, Činnosť pecí a krbov vo vzduchotesných stavbách, rekuperáciách. Význam kachľových pecí, krbov v pasívnych a nízko – energetických domoch, ich vhodnosť (súvis s nákladmi na realizáciu vs. mesačné náklady a návratnosť) Význam kachľových pecí, krbov v „ostrovnej prevádzke“(sebestačné bývanie) čo je dnes veľmi vyhľadávaná a diskutovaná téma. Stačí           niekedy požadovaný výkon kachľovej pece na vykurovanie niekde okolo 2kW, pri niekedy aj -20°C?
 • TATAREK/PL, Dawid Partyka, (školenie, ako treba osádzať elektronickú reguláciu vzduchu do klasických ohnísk kachľových pecí, správne umiestnenie čidiel a ich odizolovanie, a jej vlastnosti).
 • HELUZ/ČR, Ing. Martin Coufalík, (školenie – stabilita prívodu vzduchu cez komínové teleso)
 • HT Design s.r.o., Žilina / Krásno nad Kysucou, výrobca krbových vložiek, prezentácia so školením
 • Ing. Stanislav Tkáčik, rekonštrukcie komínov, alebo napájanie spotrebičov na staré komíny
 • TUMA, p. Tuchyňa, fa Honeywell, prezentácia výrobkov, CO detektory, ich využitie.

 

predstavenstvo CKKSR, 17.02.2016

Ing. Valér Fabčin, Činnosť pecí a krbov vo vzduchotesných stavbách, rekuperáciách. Význam kachľových pecí, krbov v pasívnych a nízko - energetických domoch, ich vhodnosť Diskutovaná téma. Stačí niekedy požadovaný výkon kachľovej pece na vykurovanie niekde okolo 2kW, pri niekedy aj -20°C?

Diskusia

Ing. Valér Fabčin

Ing. René Krivošík, Stačí niekedy požadovaný výkon kachľovej pece na vykurovanie niekde okolo 2kW, pri niekedy aj -20°C?

Dawid Partyka z firmy TATAREK, školenie - elektronická regulácia prívodného vzduchu do tradičných kachľových pecí. Vľavo prekladateľ p. Stopka.

HELUZ/ČR, Ing. Martin Coufalík, školenie - stabilita prívodu vzduchu cez komínové teleso.

HT Design s.r.o., výrobca krbových vložiek, prezentácia so školením

 

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

Prestávky/voľné diskusie

 

Pred vystúpením

JOZEF BITALA (predseda CKKSR), odovzdanie legitimácií pre kachliarov a kominárov, zhodnotenie aktivít cechu za rok, pripravované aktivity, rekvalifikačné kurzy.

Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu, Bratislava, na tému podnikateľské prostredie, problémy v podnikateľských sférach

Mgr. Daniela Jaslovská, predsedníčka - Slovenská živnostenská komora, Bratislava, téma: skúšky odbornej spôsobilosti kachliar/ kominár

Ing. Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra, Bratislava, téma: Legislatívne zmeny na úseku živnostenského podnikania v náväznosti na Národnú sústavu kvalifikácií

Prednášajúci

Otázky smerované prednášajúcim

Otázky smerované prednášajúcim

Otázky smerované prednášajúcim

Otázky smerované prednášajúcim

Otázky smerované prednášajúcim

Otázky smerované prednášajúcim

ČSTZ/ ČR, Praha, Ing. Miroslav Burišin, téma: „Jaké úkony vyžadují evropské předpisy na odvodech spalin a proč české předpisy chtějí víc?“

Vstupná brána

 PATENtový úrad, Ing. Lucia Bocková, Banská Bystrica, ako vynikať pred konkurenciou, patent na firmu, logo, alebo výrobky

Dr. Róbert Finta, učiteľ / lektor

 Ing. Stanislav Tkáčik, rekonštrukcie komínov, alebo napájanie spotrebičov na staré komíny

Jozef Bitala / Emília Bitalová, odovzdávanie certifikátov, a legitimácií pre kachliarov a kominárov

firma TUMA, majiteľ firmy p. Tuchyňa, prezentácia výrobkov, konkurenčná obchodná politika a jej vplyv v kachliarskom/krbárskom remesle

firma TUMA, Jozef Chríbik

 firmy Tuma, zastúpenie Honeywell, pristroje / detektory CO

volná večerná diskusia

volná večerná diskusia

volná večerná diskusia

 PHDR. ING. GAŠPAR BARTOŠ, konkurencia je zdravá, ale nemala by presiahnuť určité hranice, aj v našich v prípadoch kachliarstva/kominárstva

PRACOWNIA ZDUNSKO-CERAMICZNA, MACIEJ BURDZY/PL, jedna z najstarších kachliarní, ktorej korene sú od roku 1858. Ukážky ich tradičných výrobkov, ktoré získavajú stále väčšiu obľubu

ING. KOLŠOVSKÝ člen - kominár (aj kachliar) ktorý skontroloval/vyčistil po ukončení kurzu kominár 10-tky komínov, a jeho skúsenosti počas týchto prác