Spolupracujeme


 živnostenské zákony, vytváranie si živností živnostenské zákony, vytváranie si živností
www.minv.sk


rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie
www.minedu.sk


živnostenské zákony, vytváranie si živností živnostenské zákony, vytváranie si živností
www.justice.gov.sk/Stranky/


Slovenská asociácia nezávislých kachliarov Slovenská asociácia nezávislých kachliarov
www.sanek.sk


normy, pripomienkovanie, tvorenie normy, pripomienkovanie, tvorenie
http://www.sutn.sk


slovensky metrologicky ustav www.smu.sk


echnické osvedčovanie stavebných výrobkov a vydávanie európskych a národných technických osvedčení. echnické osvedčovanie stavebných výrobkov a vydávanie európskych a národných technických osvedčení.
www.tsus.sk


živnostenské podnikanie v SR živnostenské podnikanie v SR
www.szk.sk/


výstavy, prezentovanie tradičných remesiel pri výstave Coneco “Pamiatky” výstavy, prezentovanie tradičných remesiel pri výstave Coneco “Pamiatky”
www.incheba.sk