Spolupracujeme

spol001živnostenské zákony, vytváranie si živností
http://www.minv.sk/

spol002

rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie

http://www.minedu.sk/

spol003

spolupráca – súdnoznalecké posudky

http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

spol004

Slovenská asociácia nezávislých kachliarov

http://www.sanek.sk

spol005

normy, pripomienkovanie, tvorenie

http://www.sutn.sk

spol006

normy

spol007

Technické osvedčovanie stavebných výrobkov a vydávanie európskych a národných technických osvedčení.

http://www.tsus.sk

spol008

živnostenské podnikanie v SR

http://www.szk.sk/

spol009

výstavy, prezentovanie tradičných remesiel pri výstave Coneco “Pamiatky”

http://www.incheba.sk