Výstava Coneco 2013

V dňoch 9 – 14. apríla 2013 predvádzal náš cech na medzinárodnej výstave Coneco 2013 stavbu prenosného kuchynského sporáku a ukážku stavby pece s hlinou.

Riaditeľ rozvoja výstav CONECO, Ing. Ľubomír Kopecký, kládol dôraz na  poukázanie remesiel, práce z klasických prírodných materiálov, ktoré idú do popredia každým rokom viac a viac.

Jozef Bitala prednáša o histórii pecí a krbov1

Náš cech predviedol stavbu klasického šporáku, ktorý bol v dni ukončenia výstavy aj na komplet hotový. To, že o tieto remeselné práce týmto štýlom je veľký záujem, svedčí aj to, že uvedený výrobok – šporák, ktorý sa na výstave staval, bol už na druhý deň predaný, aj keď ho zákazník ešte ani nevidel na komplet hotový.

Ing. Dr. Gašpar Bartoš prednáša o histórií pecí a krbov2

Uvedený sporák sa staval pomocou tradičnej technológie, kde boli použité materiály ako červená pálená škridla, hlina, tehly šamotové, ale aj červené pálené z hliny. Je pravdou, že toto niektorí novodobí kachliari nepoužívajú, alebo to dokonca považujú za niečo také ako “nereálne”, a to len z toho dôvodu, že ich k tomuto remeslu neučili a sú naučení organizáciami, ktoré predávajú len určité systémy “úzkou cestou” k tomuto remeslu, a tým i potom musia stavať len také systémy, ktoré nemusia dať zákazníkovi toľko úžitku. A dokonca nové uvedené materiály, ktoré niektorí novodobí kachliari propagujú, nie sú ani dlhoročne odskúšané, ako uvedená osvedčená  materiálová a stavebná tradícia týchto stavieb.

Okrem ukážky stavieb mal náš cech odborný seminár – prednášku  “HISTÓRIA PECÍ A KRBOV”, na ktorom prednášali pre účastníkov CONECO Jozef Bitala a Ing. Dr. Gašpar Bartoš.

Ďakujeme usporiadateľovi za podporu, propagáciu remesiel.

Jozef Bitala s riaditeľom výstav Coneco Ing. Ľubomírom Kopecký. Náš cech dostal od usporiadateľa tzv. ” VIP vstupenku” ako

vystavovateľ “dvetisíc”, čiže sme mali číslo 20003

Postup prác prenosného šporáku
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019