III. Snem - priebeh


24.11. 2006 sa uskutočnil III. snem kachliarov, krbárov a peciarov Slovenskej republiky. Na sneme bol tento program:
 1. Pred samotným začatím snemu bolo predvádzaná stavba prenosného šporáku samotným rekvalifikantom, ktorí sa v uvedenom remesle zaučuje. Pre zaujímavosť sa jedná o rekvalifikanta, ktorý je z Bratislavy a má 44 rokov, a ani v týchto rokoch ho uvedené remeslo neodradilo, ale naopak, je tu výzva, že i pre ľudí tejto strednej generácie sa dá k tomutu remeslu priučiť, či naučiť. Treba k tomu len vzťah a chuť.
 2. Požiarne predpisy pri stavbách pecí – krbov, či iných vykurovacích zariadení. V uvedenom bode predstúpil p. Jantoš, z Hasičského zboru z Čadce, ktorý i zodpovedal na otázky členov v diskusii.

  snem 3

 3. Kominárske remeslo a povinnosti, čo má urobiť kachliar, či krbách, čo zákazník, a čo kominár. V uvedenom predstúpil a i zodpovedal v diskusii p. Jozef Putyra, člen z kominárskeho cechu.
 4. Na základe viacerých nejasností u kachliarov, krbárov ohľadne stavania krbov z Ytongu, kde i v minulosti boli viaceré odlišné názory medzi krbármi, predstúpil Ing. Martin Mihál, z firmy Xella, z Bratislavy, ktorý je producentom tvárnic “YTONG”. Ing. Mihál informoval o tepelnej skúške na uvedený materiál, taktiež uvedený materiál či je vhodný z hľadiska zdravotného, ako uvedený materiál YTONG používajú krbári v Nemecku na tieto stavby krbov a ďaľšie témy.
 5. Bola diskusia ohľadne “rekvalifikačného kurzu na remeslo KACHLIAR” ktorý poriada náš cech. Ako pre zaujímavosť podotýkame, že okrem 6 tich záujemcov, ktorý majú záujem robiť toto uvedené remeslo, prišla ako záujemkyňa i žena, pani z Košíc, čo si veľmi ceníme, že má o toto remeslo záujem, a či si s uvedeným remeslom poradí ako nežné stvorenie, uvidíme neskôr.
 6. Bola prevedená krátka ukážka v počítači programom na výpočet ťahov v peci. Program vypočítava dĺžku a šírku ťahov, a veľkosť ohniska. Na toto treba zadať tieto údaje:
  • aký výkon požaduje zákazník od pece
  • vykurovaciu dobu
  • parametre komína
  • nakreslí ťahy, ako ich chce kachliar robiť v peci
  • ….a na základe týchto údajov program vypočíta hore uvedené parametre.
 7. Iné: Ospravedlnil sa JUDr. Mihalda, zo Živnostenskúho úradu, ktorý musel odcestovať. Tešili sme sa i na regionálnu televíziu, ktorá prisľúbila účasť s odvysielaním, neprišla, tak potom sme si kamerovali sami :-). Vážime si účasť p. Jozefa Píša, stavby pecí a krbov z Banskej Štiavnice, ktorý je členom v druhom cechu, ktorý nás prišiel pozrieť. Ostatní, ktorí neprišli, či sa im nedalo, veríme, že sa stretneme vo väčšom počte v roku 2007. Zúčastnených na sneme bolo 38.