XXX


KACHLIAR:

Odborník, ktorý vystavia kachľovú pec či šporák z kachlíc. Mal by vedieť samotnú kachlicu i opracovať, t.j. ručne osekať i obrusovať, a následne i skladať uvedené kachlice už do hotového výrobku. Potom je už bezproblémové skladať – stavať z kalibrovaných kachlíc. Toto opracovávanie kachlíc už skoro zaniklo, lebo je veľa výrobcov, ktorí už kachlice kalibrujú a tým zľahčujú prácu už samotným kachliarom. Nakoľko sú ale ešte výrobcovia, ktorí ručne vyrábajú nekalibrované kachlice, považujeme toto opracovávanie kachlíc za veľmi dôležitú časť z umenia kachliarskeho remesla. V tomto cechu sú registrovaní pod pojmom kachliar len takí členovia, ktorí toto ovládajú.

KRBÁR:

Odborník, ktorý vystavia klasický krb, s klasickým ohniskom (t. j. bez krbovej vložky). Treba mať znalosti o pomeroch komína s rozmermi izby a ohniska, ako i o iných technických podmienkach. Klasický krb nie je taký účinný na teplo ako teplovzdušný (s krbovou vložkou), ale kúrenie robí príjemné prostredie, romantiku, absolútnu klasiku. Tieto krby sa prestali stavať kvôli nedostatku odbornosti, ako i pretláčania výrobcov krbových vložiek (menej náročná realizácia na odbornosť i prácu).

MONTÁŽ KRBOVÝCH VLOŽIEK:

Odborník, ktorý obstaví už vyrobenú krbovú vložku, na tzv. systém teplovzdušný. Nie sú potrebné znalosti o technike pomeru ohniska, miestnosti a komína. Krbová vložka vhodná technicky pre daný komín sa len obstaví a vyrieši sa rozvod teplého vzduchu do iných miestností. Na tento systém prác sa dá najrýchlejšie zaučiť. Pri každej realizácii je nevyhnutné dôsledne dodržiavať protipožiarne predpisy.