Národná rada SR 2013


Dňa 28. októbra 2013 sa náš cech zúčastnil 12. ročníka „Dní vidieka“ v Národnej rade Slovenskej republiky (NRSR), s mottom „človek – produkt – krajina – komunita“. Cieľom stretnutia je pohovoriť si so zákonodarcami o potrebách a problémoch slovenského vidieka, o možnostiach ich riešenia a predstaviť aktivity partnerov a členov. Podujatie bolo v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za pomoci kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Dni vidieka boli otvorené stretnutím organizátorov a ich hostí s poslancami, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2013, t.j. pondelok, o 12.00 hodine vo výstavných priestoroch NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu na Námestí Alexandra Dubčeka č. 1 v Bratislave.

Náš cech okrem stretnutia so zákonodarcami sa prezentoval i ukážkou stavby – tradičná technológia, kde túto ukážku nám vysoko ocenili i poslanci NRSR i ostatní účastníci.