O cechu


Cech kachliarov a krbárov Slovenskej republiky vznikol 13.07. 2004 a bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra v Bratislave. Náš cech je považovaný za jednu z najstabilnejších organizácií, ktorá sa dlhodobo nemení personálne ani po technickej stránke tohto odboru. Ťažiskom pôsobenia cechu je preberanie tradícií a dlhoročná skúsenosť jeho členov. Cech je dobrovoľnou organizáciou, do ktorej môže vstúpiť fyzická osoba alebo firma, ktorá:

Cech chce hlavne združovať a rozširovať rady kvalifikovaných kachliarov a krbárov, ktorí vedia robiť vo svojom remesle alebo sa naučia uvedenej profesii.

Cech spolupracuje so školiacim zariadením, usporadúva kurzy a rekvalifikačné kurzy na výučbu tohto remesla.

Cech kachliarov a krbárov spolupracuje s inštitúciami :

Tieto organizácie či súkromné osoby pomáhajú pri technických i právnych otázkach a ich pomoc môže využiť každý člen cechu.

Cech členom chce napomáhať v oblasti: