Snem 2013


Dobrý deň vážení členovia, partnerskí členovia, priatelia.

Stručná správa o sneme, ktorý sa konal dňa 15/16/17 marca, 2013, a na konci zopár fotografií zo snemu a program: Kladné priority:

Ďakujeme Vám za účasť, a tým i podporu pre náš cech.