Znalecké minimum


Nakoľko náš cech robí na požiadavky fyzických, právnických osôb a súdov odborné posudky, rozhodli sme sa v našej odbornej technickej komisii zdokonaliť si svoje vedomosti tým, že v roku 2014 sme absolvovali osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti o znalcoch „Odborné minimum pre znalcov“, ktoré bolo schválené Ministerstvom spravodlivosti SR, a ktoré je jednou z podmienok, aby uvedená fyzická alebo právnická osoba mohla vykonávať znalecké posudky.

kachliarske posudky