Stavby z tradičných materiálov


Stavby kachľových pecí z tradičných materiálov – je kachľová pec postavená z týchto materiálov lepšia alebo horšia ako z moderných materiálov?

V posledných rokoch sa stretávame s presadzovaním predaja niektorých kachliarskych materiálov až do takej miery, že tieto praktiky už začali poškodzovať i samotné kachliarske remeslo. Doslova sa dá hovoriť o tom, že nepriamo likvidujú kachliarov, ktorí vedia stavať svoje výrobky z tradičných materiálov a rozdeľujú kachliarov na správnych a nesprávnych len z hľadiska obchodnej činnosti, čím sa na Slovensku vytvorila nedobrá klíma medzi kachliarmi.

Čiže chceme poukázať na to, že žiadny výrobca, či už nemecký, americký, alebo poľský, ruský, či iný, nevymyslel perpetum mobile v oblasti pecí, ako to niektorí tvrdia. Všetky tieto technické veci sa odvíjali už z dávnej minulosti, kde na základe dlhoročných skúseností a storočí boli vyvinuté napríklad pece, krby, a tieto boli stáročia odskúšané čiže jednoducho sa jedná stále o ten istý systém, ako v minulosti, len sú tu určité vylepšenia, ale nie také vylepšenia, ktoré považujú za niečo mimoriadne. A jednoducho, fyziku neoklameme, a tá určuje samozrejme cestu aj v týchto systémoch. Čiže za najlepšie výrobky treba považovať tie, ktoré sú dlhoročne odskúšané, ako materiálovo, tak i funkčnosťou, a nie také pece, kedy sa v priebehu 3-och rokov sa vystrieda u výrobcov a tým aj u predajcov “výrobok III. generácie”, o polroka “výrobok IV. generácie” a neskôr sa zistí, že uvedená pec je kvalitou ešte horšia, ako bola tradičná generácia, kde výrobok IV. generácie neplní to, čo má, že je viac poruchový, neodskúšaný ako na materiál, tak i stavbou.

Tu prikladáme súbor stavieb, ktoré stavajú v Nemecku skutoční profesionálni kachliari, patria medzi ne pece z pálenej červenej tehly, ytongu, hliny či iných prírodných materiálov, čo aj my považujeme za najvhodnejšie a pre trh aj najekonomickejšie.

Ukážky stavieb pecí v Nemecku (z akých materiálov), kde podobným štýlom sa stavia aj v ďalších krajinách