Vernisáž Múzeum BB 2014


V dňoch od 7. novembra 2013, (s výstavou do 2. februára 2014) sa konala vernisáž „Krása kachlíc“, ktorú usporiadal Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským Múzeom v Banskej Bystrici. Na túto výstavu týmito usporiadateľmi bol prizvaný náš Cech kachliarov a krbárov SR, kde sme prispeli expozíciou a prednáškou k tomuto peknému remeslu. V poslednom čase vidieť na trhu, že niektorí kachliari sa snažia napodobňovať uvedenú tradičnú technológiu „legom stavebnicami“, kde ale usporiadateľ na tejto výstave potvrdil silu a krásu tohto tradičného remesla, ktoré sa snaží náš cech naďalej rozvíjať. Usporiadateľom ďakuje náš cech za pozvanie. Pripájame fotografie a iné informácie k uvedenej vernisáži. (vybraté zo stránky Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica)

KRÁSA KACHLÍC

Termín: 7.11. 2013 – 2.2.2014, vernisáž 7.11. 2013,

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu s názvom Krása, ktorá hreje. Výstava o dejinách kachliarstva na Slovensku predstavuje jedno z najvýznamnejších remeselníckych odvetví u nás. Kachliarske výrobky boli predovšetkým v období neskorej gotiky, renesancie a baroka veľmi vyhľadávané medzi bohatými mešťanmi a šľachtou. Kachľové pece zdobili hodové siene hradov či reprezentačné izby mešťanov. V reliéfnej výzdobe vykurovacích stien kachlíc sa odráža umelecké cítenie ich objednávateľov. Kvalita ich prevedenia zase vypovedá o šikovnosti kachliarov. Na území B. Bystrice pôsobila v 15.stor. jedna z najvýznamnejších kachliarskych dielní na území Uhorska. Svojimi výrobkami zásobovala trh takmer vo všetkých častiach monarchie. V 20.stor. však toto remeslo postupne upadlo do zabudnutia. V súčasnosti sa objavujú opätovné snahy o obnovenie kachliarskeho stavu na Slovensku a nadviazanie na jeho bohatú tradíciu. O kachliarstve na území Slovenska sa dozviete viac od 7. novembra vo výstavných priestoroch Thurzovho domu.

Kniha Múzeum na stiahnutie

vystava 2014 BB