Kontakty


Na tejto stránke nás môžete kontaktovať pomocou formulára, alebo na mailovej adrese .

Kontaktný formulárCech kachliarov, krbárov a kominárov Slovenskej republiky

Mickiewiczova 4
811 07 Bratislava
IČO: 30795664
Cech zaregistrovaný na Ministerstve vnútra pod č. OVV/2-20/92-165.
tel: 02-52926049, mobil predseda: 0903-44 22 11
Bratislava