KACHĽOVÁ PEC - definícia


D E F I N Í C I A
” SÁLAVÁ TRADIČNÁ KACHĽOVÁ PEC”

Kachľová pec je unikátné vykurovacie teleso neustále vylepšované približne 800 rokov, asi tridsiatimi generáciami kachliarov tak, že v účinnosti, najnižšej spotrebe paliva, bezpečnosti prevádzky, ochrany životného prostredia nemá ani v súčasnosti konkurenciu medzi vykurovacími zariadeniami na spalovanie dreva.

Hlavnými rozpoznávacími a nezamenitelnými stavebnými prvkami kachlových pecí sú :

Tak, ako je jednoduchá definícia týchto kachlových pecí, tak aj tradičné stavebné materiály na ich výstavbu sú prírodné materiály stáročiami preverené, osvedčené, bezpečné a preto ich netreba zavrhnúť a nútiť kachliarov nahradiť ich mnohonásobne drahšími sériovo vyrábanými dielmi, alebo inak nazývanými modernými materiálmi treťej, a o 4 mesiace už štvrtej generácie, atď. Kachlové pece produkujú najlacnejšie teplo tým, že na dosiahnutie rovnakého množstva tepelnej energie v porovnaní s inými vykurovacími zariadeniami spotrebuje najmenej dreva. Z toho vyplýva, že je najekologickejším vykurovacím zariadením a najviac šetrí lesy a životné prostredie. Pokial iní výrobcovia, či stavitelia tvrdia iné, je to spochybniteľná reklama.

Z definície kachľovej pece vyplýva, že kachlovými tradičnými pecami sa nemôžu nazývať vykurovacie zariadenia, ktoré teplo vytvorené horením dreva šíria v prostredí prúdením zohriateho vzduchu, ako ani terajšie nové technológie – zariadenia, ktorých ťahy sa skladajú z priemyselne vyrobených dielov, a ktorých ťahy montujú tak, že od plášťa pece ich delí vzduchová medzera, a vznikajú nezanedbateľné tepelné straty, a tým klesá účinnosť aj výkon.

Túto definíciu, prípadne ešte doplnenú, budeme presadzovať na všetkých fórach, aj medzinárodných, aby sa názov tradičná sálavá kachlová pec mohla používať len a len na vykurovacie zariadenia, ktoré spĺňajú do bodky definíciu tejto kachľovej pece. Ináč by sme sa spreneverili tvorivosti a obdivuhodným výsledkom všetkých generácií kachliarov, ktorí vytvorili toto unikátne vykurovacie zariadenie, ktoré ani v dnešnej modernej dobe nie je prekonané a myslíme si, že ani len tak rýchlo nebude.