Snem 2015


Vážení členovia cechu, priatelia,

V zmysle záverov z Valného zhromaždenia Cechu kachliarov a krbárov SR (ďalej len VZ) konaného 7. marca 2015 Vám zasielame prijaté závery:

VZ za sa zúčastnili ako hostia :

V rámci diskusie:

Jozef Bitala 04.04.2015

snem 2015