Spolupracujeme


Ministerstvo vnútra: www.minv.sk
 živnostenské zákony, vytváranie si živností živnostenské zákony, vytváranie si živností


Ministerstvo školstva: www.minedu.sk
rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie


Ministerstvo spravodlivosti: www.justice.gov.sk/Stranky/
živnostenské zákony, vytváranie si živností živnostenské zákony, vytváranie si živností
Podanie žiadosti
Predvolanie na zloženie sľubu ministerstvo spravodlivosti


Sanek: www.sanek.sk
Slovenská asociácia nezávislých kachliarov Slovenská asociácia nezávislých kachliarov


Slovenský ústav technickej normalizácie: www.sutn.sk
normy, pripomienkovanie, tvorenie normy, pripomienkovanie, tvorenie


Slovenský metrologický ústav: www.smu.sk slovensky metrologicky ustav


Technický a skúšobný ústav stavebný: www.tsus.sk echnické osvedčovanie stavebných výrobkov a vydávanie európskych a národných technických osvedčení. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov a vydávanie európskych a národných technických osvedčení.


Slovenská živnostenská komora: www.szk.sk/ živnostenské podnikanie v SR živnostenské podnikanie v SR


Incheba Bratislava: www.incheba.sk výstavy, prezentovanie tradičných remesiel pri výstave Coneco “Pamiatky” výstavy, prezentovanie tradičných remesiel pri výstave Coneco “Pamiatky”


Slovenský živnostenský zväz: www.szz.sk szz