Struktúra cechu


Stiahnite si štruktúru cechu.

Členovia


Vysvetlivky:
Funkcia KA = kachliar, funkcia KO = kominár, KA/KO = kachliar aj kominár, admin = administratíva v cechu, arch.=architekt, partner = partnerský člen, ktorý podporuje CKKKSR,
Vstup do cechu/autor.číslo je najpodstatnejšie číslo, ktoré znamená, že ktorý rok vstúpila osoba do cechu, a mala priradené svoje doživotné autorizačné číslo v Cechu kachliarov, krbárov a kominárov Slovenskej republiky, ktoré mu odsúhlasilo vedenie cechu na svoju funkciu/profesiu. Toto číslo je nemenné, za podmienok dodržiavania stanovy, a pokiaľ bude osoba členom CKKKSR. Kliknutím na tento toto číslo otvoríte člena na samostatnej stránke.
Vyučený/registr. číslo = vyučený v danom roku a má aj registr. číslo (je to umiestnené pri otvorení člena )
Triedenie. V databáze členov si môžete triediť podľa Meno(a), alebo podľa pôsobnosti, keď chcete nájsť člena z Vášho Kraj(a), alebo Sídlo(a), alebo keď si kliknete na Funkcia, ta Vám rozdelí kachliarov, a kominárov zvlášť, alebo ktorí si aj kachliari aj kominári
Meno, firma Funkcia Sídlo Kraj Telefón vstup do cechu/autor. číslo
Meno, firma Funkcia Sídlo Kraj Telefón vstup do cechu/autor. číslo