Výstava Coneco 2013


V dňoch 9 – 14. apríla 2013 predvádzal náš cech na medzinárodnej výstave Coneco 2013 stavbu prenosného kuchynského sporáku a ukážku stavby pece s hlinou.

Riaditeľ rozvoja výstav CONECO, Ing. Ľubomír Kopecký, kládol dôraz na poukázanie remesiel, práce z klasických prírodných materiálov, ktoré idú do popredia každým rokom viac a viac.

Jozef Bitala prednáša o histórii pecí a krbov
vystava coneco

Náš cech predviedol stavbu klasického šporáku, ktorý bol v dni ukončenia výstavy aj na komplet hotový. To, že o tieto remeselné práce týmto štýlom je veľký záujem, svedčí aj to, že uvedený výrobok – šporák, ktorý sa na výstave staval, bol už na druhý deň predaný, aj keď ho zákazník ešte ani nevidel na komplet hotový.

Ing. Dr. Gašpar Bartoš prednáša o histórií pecí a krbov
vystava coneco

Uvedený sporák sa staval pomocou tradičnej technológie, kde boli použité materiály ako červená pálená škridla, hlina, tehly šamotové, ale aj červené pálené z hliny. Je pravdou, že toto niektorí novodobí kachliari nepoužívajú, alebo to dokonca považujú za niečo také ako “nereálne”, a to len z toho dôvodu, že ich k tomuto remeslu neučili a sú naučení organizáciami, ktoré predávajú len určité systémy “úzkou cestou” k tomuto remeslu, a tým i potom musia stavať len také systémy, ktoré nemusia dať zákazníkovi toľko úžitku. A dokonca nové uvedené materiály, ktoré niektorí novodobí kachliari propagujú, nie sú ani dlhoročne odskúšané, ako uvedená osvedčená materiálová a stavebná tradícia týchto stavieb.

Okrem ukážky stavieb mal náš cech odborný seminár – prednášku “HISTÓRIA PECÍ A KRBOV”, na ktorom prednášali pre účastníkov CONECO Jozef Bitala a Ing. Dr. Gašpar Bartoš.

Ďakujeme usporiadateľovi za podporu, propagáciu remesiel.

Jozef Bitala s riaditeľom výstav Coneco Ing. Ľubomírom Kopecký. Náš cech dostal od usporiadateľa tzv. ” VIP vstupenku” ako vystavovateľ “dvetisíc”, čiže sme mali číslo 2000
vystava coneco